The Rich Sathorn-Taksin
 • The Rich Sathorn-Taksin
 • สัมผัสเรื่องราวใหม่ สไตล์ โมเดิร์น อิงลิช โดยนำเอาวัฒนธรรมการใช้ชีวิตแบบชาวอังกฤษผสมผสานสถาปัตยกรรมที่มีความหรูหรามาประยุกต์โดยเน้นความเป็นส่วนตัวแบบมีระดับให้เลือกหลากหลายตามรูปแบบการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
 • +
  _
X
X
X
X
 • {{track.currentTime | trackTime}}
  {{trackName}}
  {{track.duration | trackTime}}
  Please click on audio to play
X
The Rich Sathorn-Taksin
สัมผัสเรื่องราวใหม่ สไตล์ โมเดิร์น อิงลิช โดยนำเอาวัฒนธรรมการใช้ชีวิตแบบชาวอังกฤษผสมผสานสถาปัตยกรรมที่มีความหรูหรามาประยุกต์โดยเน้นความเป็นส่วนตัวแบบมีระดับให้เลือกหลากหลายตามรูปแบบการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
{{floorPlan.name}}
{{floorPlan.name}} FL. {{floor.floorName}}
X
{{floorPlan.allFloors.length}}
{{$index+1}}

Don't show next time.

Don't show next time

 • +
  _
 • URL for this Scene
  Press CTRL-C to copy
 • {{track.currentTime | trackTime}}
  {{trackName}}
  {{track.duration | trackTime}}
X
The Rich Sathorn-Taksin
สัมผัสเรื่องราวใหม่ สไตล์ โมเดิร์น อิงลิช โดยนำเอาวัฒนธรรมการใช้ชีวิตแบบชาวอังกฤษผสมผสานสถาปัตยกรรมที่มีความหรูหรามาประยุกต์โดยเน้นความเป็นส่วนตัวแบบมีระดับให้เลือกหลากหลายตามรูปแบบการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
Boonruang Seedapunt
Bangkok Thailand
X
{{floorPlan.allFloors.length}}
{{floor.floorName}}
{{floorPlan.name}}
{{floorPlan.name}} [ {{floor.floorName}}]
X
X
X
X
X
Don't want ads?                upgrade

Welcome to The Rich Sathorn-Taksin